آرزوی هر روزم

سلام خدا جون

دلم میخواد که روی این کره خاکی بشم کمک دست تو و به بقیه کمک کنم.

دلم میخواد یک پوشاک عدالت بزنم که لباس های مناسب داشته باشه با قیمت مناسب.

دلم میخواد یه قصابی عدالت 

لبنیات عدالت و . . . 

مهم تر از همه دلم میخواد پدری کنم برای بچه های بهزیستی 

همه جور امکانات رفاهی و تفریحی واسه بچه ها ردیف کنم

هر کاری از دستم برمیاد

خدایا حسابم و پر پول کن تا بتونم آرزوهامو به سر رانجام برسونم.

6037-7010-9531-5054

احمد

خدایا کاشگی بشه. . . . . . . . 

یا ارحم الراحمین

/ 0 نظر / 5 بازدید