حاجتی در دل بی تابم داشتم...

حاجتی در دل بی تابم  داشتم...

به دل گفتم : لیاقت برآورده شدن خواسته ات را نداری وگرنه از تو حرکت و از خدا برکت و خدا  هم برایت برآورده اش میکرد.

دل گفت : مگر آنچه را که تا بحال  خدا به تو داده است  لیاقتش را داشته ای !

و مگر او تا بحال در بذل نعمت هاش به لیاقت تو نگاه می کرده است ؟!

 .... و قسم می خورم که راست می گفت .

جملات زیبا گیله مرد

/ 2 نظر / 6 بازدید
صدای سکوت

خـــــــــدا تو نبودی من زمین میخوردم تو نبودی روزی صد دفعه میمردم تو نبودی دلمو به کی میسپردم

عباس

پستا تون فوق العاده هست