شب اول قبر

پرسش :

در شب اول قبر چگونه است و توسط چه کسانی انجام می شود؟ و از چه می پرسند؟


پاسخ :

روایات به صورت مشروح و کافی از این پرسش ها پاسخ گفته اند، که چند مورد به عنوان نمونه بیان می شود.
پیامبر(صلی الله علیه وآله) به برخی از اصحاب فرمود: وقتی دو آزمایش کننده ی قبر بر تو وارد شدند، چگونه خواهی بود؟ صحابی گفت: آن دو آزمایش کننده چه کسی اند؟ فرمود: دو ملکی اند، سختگیر و خشن، آوازشان مانند رعد غرنده، چشمانشان چو برق خیره کننده، با موهای بلند که زیر پای آنها می شود وروی آن راه می روند، دارای دندان های که با آن زمین را می شکافند و از تو می پرسند.[1]
امام صادق(علیه السلام) فرمود: همین که میت دفن شد، دو ملکی به نام های منکر و نکیر سراغ او می آیند که آوازشان مانند... از میت می پرسند: پروردگارت کیست؟ دین ات چیست؟ پس میت اگر مؤمن باشد می گوید الله پروردگارم، اسلام دین من است، سپس می پرسند، راجع به مردی که از میان شما بیرون آمد چه می گویی؟ میت می گوید: پیامبر را از من می پرسی؟ شهادت می دهم که او رسول خداست...[2] و از امام او می پرسند، میت امام خود را معرفی می کند، دو ملک می پرسند، چگونه امامت را شناختی؟ میت می گوید: این امری است که خدا مرا بر آن هدایت کرده است.[3]
در روایتی از امیر المؤمنین(علیه السلام) مانند آن چه از رسول خدا نقل شد آمده است:... و سوال می کنند امام تو کیست؟ پاسخ می گوید: امام من علی بن ابیطالب(علیه السلام) است. سپس دیگر ائمه(علیهم السلام) را یکی پس از دیگری می شمرد تا به امام زمان خویش می رسد.[4]
امام سجاد(علیه السلام) جمعه ها در مسجد النبی به موعظه ی مردم می پرداخت، و از پایان عمر و سوال و نکیر و منکر می گفت: از خدایی که می پرستی، از پیامبری که برای تو مبعوث شد، از دینی که بر آن هستی، از کتابی که می خوانی، از امامی که پیروی می کنی، از عمری که سپری کردی و از مالی که به دست آوردی و خرج کرده ای سوال می کنند.[5]
در روایات دیگر آمده است: از قبله اش از دوستانش[6] از نمازش، زکاتش، روزه اش.[7]
در برخی روایات آمده است که نکیر و منکر با آن قیافه ی وحشتناک و... مربوط میت کافر است، اما ملایکه ی مسؤل پرسش از میت مؤمن به نام مبشر و بشیر است، ابوبصیر از امام صادق(علیه السلام) پرسید آیا آن دو ملک بر مؤمن و کافر با یک صورت وارد می شوند؟ فرمود: خیر.[8]
شیخ مفید(رحمهم الله) می فرماید: در برخی از روایات نام دو ملکی که بر کافر نازل می شوند ناکر و نکیر و نام دو ملکی که بر مؤمن نازل می شوند مبشر و بشیر ذکر شده است، گفته شده اگر نام دو ملک کافر نکیر و ناکر است به خاطر این است که کافر منکر حق است و منکر آن ملایکه و از آمدن آنها ناخشنود است و دو ملک مؤمن مبشر و بشیر است چون آن دو رضایت و ثواب خدا را بر او بشارت می دهند.[9]
سید نعمت الله جزایری می فرماید: از ظاهر دعاهایی که از ائمه ی اطهار(علیهم السلام) رسیده بر می آید که منکر و نکیر جهت بازجویی کفّار و فساق می آیند و مبشر و بشیر با بهترین هیئت و صورت به بازجویی مؤمنین می آید و موجب خشنودی آنها می شوند.[10]
نامیده شدن ملایکه ی الهی به نکیر و منکر که در ظاهر اسم زشتی است، به خاطر این نیست که زشتی در ذات آنها باشد، چون ملایکه ی الهی از هر پلیدی به دوراند، بلکه به خاطر این است که کافر و فاسق از دیدن آنها منقلب و گرفته و ناخشنود می شوند مانند نامیدن شدن به خزنة الجهنم و زبانیة که برخی از ملایک اند.[11]
جمع بندی: پرسش در قبر برای کافران و فاسقان توسط نکیر و منکر با حالت ترسناک و برای مؤمن توسط مبشّر و بشیر با حالت فرحناک انجام می شود، محور پرسش ها، عقاید و اصول دین است به ویژه مسأله ی امامت[12] (خداوند، پیامبر، دین، امام) اما از مسایل فروع دین به ویژه مسایلی که در تعیین سرنوشت انسان مؤثر است نیز سوال می شود مانند: صرف عُمر، دوستان و... .
بیشتر آنچه گفته شد در منابع اهل سنت نیز وارد شده است: در روایتی به آیه ی شریفه ی (یُثَبِّتُ اللّهُ الَّذِینَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثّابِتِ) برای سوال در قبر استدلال شده است، و پس از آن همان اوصافی که برای نکیر و منکر ذکر شد بیان کرده است و اضافه شده که به دست هر کدام گرزی به وزن سنگینی آهن های دنیا است و از ربّ و نبی و قبله و امام می پرسند و مؤمن در پاسخ می گوید... امام من علی بن ابی طالب(علیه السلام) است...[13]
احمد بن حنبل که فهرست و اصول عقاید اهل حدیث را نوشته می گوید: عذاب قبر حق است و در آن از گناهان بندگان و از پروردگار و از بهشت و دوزخ سوال می کنند و مسأله ی دو فرشته ی به نام نکیر و منکر نیز حق است.[14]
ابوالحسن اشعری رهبر اشاعره می گوید: ما به عذاب قبر و منکر نکیر و سوال آنان از مردگان در قبور ایمان داریم.[15]

[1]. بحار الانوار، 6 / 215، حدیث 5.
[2]. الفروع من الکافى، 3 / 236، حدیث 7.
[3]. همان 3 / 238، حدیث 11.
[4]. الانوار النعمانیه، 4 / 222.
[5]. بحار الانوار، 6 / 223، حدیث 24.
[6]. همان 6 / 175، حدیث 1.
[7]. حق الیقین، عبدالله شبّر، 2 / 388.
[8]. الفروع من الکافى، 3 / 239، حدیث 12.
[9]. شرح عقاید صدوق یا تصحیح الاعتقاد، شیخ مفید، ص 220; علم الیقین، فیض کاشانى، 2 / 1073.
[10]. الانوار النعمانیه، 3 / 225.
[11]. المنقذ من التقلید، حمصى رازى، 2 / 197.
[12]. در روایت تدفین فاطمه مادر حضرت امیر(علیه السلام) گذشت که پیامبراکرم نام على(علیه السلام) را به او تلقین کرد تا در پاسخ ملایکه بیان کند; حق الیقین، عبدالله شبر، 2 / 384.
[13]. حق الیقین، عبدالله شبر، 2 / 387 به نقل از کتاب المناقب از قول ابوهریرة.
[14]. طبقات الحنابله، قاضى ابوالحسین، محمد بن یعلى، ص 226.
[15]. الابانة عن اصول الدیانة، ابى الحسن الاشعرى، ص 27.

 

 


نگاهی کوتاه به زندگی چهارده معصوم

معصوم اول:پیامبر اکرم(ص)

نام:محمد             لقب:مصطفی             کنیه: ابوالقاسم                

نام پدر:عبدالله         تاریخ تولد ومحل تولد:17 ربیع الاول عام الفیل،مکه              نام مادر: امنه         تاریخ ومحل شهادت:28 صفر درمدینه              دوران نبوت:23سال                    مدت عمر:63  سال

قاتل: زن یهودی خیبری        مرقد شریف  :مدینه             اولاد : 3تا پسر،4 تا دختر

 معصوم :دوم امام اول (ع)

نام: امام علی(ع)          لقب:مرتضی      کنیه: ابوالحسن                 نام پدر: ابی طالب        تاریخ تولد ومحل تولد: 13رجب داخل خانه کعبه               نام مادر:خدیجه            تاریخ ومحل شهادت:21رمضان،مسجد کوفه              دوران امامت: 30سال   مدت عمر:63 سال

قاتل: ابن ملجم             مرقد شریف  :نجف         اولاد :  12 تا پسر 16 تا دختر

 

معصوم سوم:یگانه دخت نبی (ص)

نام: فاطمه                   لقب:زهرا         کنیه:ام ابیها                 نام پدر:محمد(ص)       تاریخ تولد ومحل تولد: 20 جمادی الثانی،مکه            نام مادر:خدیجه         تاریخ ومحل شهادت:3 جمادی الثانی پشت درخانه                   مدت عمر:18 سال        مرقد شریف  :در مدینه اما....

قاتلین:ثانی، قنفذ، لعنه الله علیهما                        اولاد :3 پسر،2 دختر

 

 معصوم چهارم امام دوم(ع)

نام:امام حسن (ع)         لقب:  مجتبی      کنیه: ابو محمد                 نام پدر:علی   (ع)        تاریخ تولد ومحل تولد:15رمضان، مدینه             نام مادر:فاطمه زهرا(ص)       تاریخ ومحل شهادت:28صفر،مدینه

دوران امامت: 10سال            مدت عمر:  47  سال            قاتل:جعده لعنه الله                 مرقد شریف  :قبرستان بقیع،مدینه                 اولاد :8 تا پسر،7 تا دختر

 

 معصوم پنجم :امام سوم (ع)

نام:  امام حسین(ع)       لقب: سیدالشهد(ع)   کنیه: ابا عبدالله(ع)               نام پدر:علی(ع)        تاریخ تولد ومحل تولد:3 شعبان،مدینه             نام مادر: فاطمه(ص)    تاریخ ومحل شهادت:10 محرم،کربلا

دوران امامت: 11سال  مدت عمر:57 سال

قاتل: شمر ابن ذی الجوشن    مرقد شریف  :کربلای معلا                     اولاد : 3 تا پسر،   2 تا دختر

معصوم ششم :امام چهارم(ع)

نام:امام علی(ع)        لقب:زین العابدین(ع)  کنیه: ابو محمد(ع)             نام پدر: امام حسین(ع)    تاریخ تولد ومحل تولد:5 شعبان ،مدینه             نام مادر:شهربانو (ع)     تاریخ ومحل شهادت: بنا به مشهور25 محرم              دوران امامت: حدود 35 سال      مدت عمر:57 سال       

قاتل: هشام ابن عبدالملک           مرقد شریف  :قبرستان بقیع                  اولاد :11 تا پسر،4 تا دختر 

 

 

معصوم هفتم:امام پنجم (ع)

 

نام: امام محمد(ع)     لقب: باقرالعلوم(ع)  کنیه: ابو جعفر(ع)                  نام پدر:امام سجاد(ع)    

تاریخ تولد ومحل تولد:1رجب یا 3 صفر ،مدینه            

نام مادر:فاطمه بنت الحسن(ع)  تاریخ ومحل شهادت:7 ذی الحجه،مدینه

دوران امامت: 19 سال            مدت عمر: 57 سال                 قاتل:ابراهیم ولید                 

  مرقد شریف  :قبرستان بقیع،مدینه                          اولاد :5 تا پسر ،2  تا دختر 

 

 

معصوم هشتم :امام ششم(ع)

نام:امام جعفر(ع)    لقب: صادق(ع)     کنیه: ابوعبدالله (ع)                نام پدر: امام باقر(ع)  تاریخ تولد ومحل تولد: 17 ربیع الاول،مدینه   نام مادر: ام فروه(ع)             تاریخ ومحل شهادت:25 شوال درمدینه                   

دوران امامت: 34 سال              مدت عمر:65 سال                 قاتل:منصور دوانیقی           

مرقد شریف  : قبرستان بقیع                    اولاد :7 تا پسر، 3  تا دختر 

 

 معصوم نهم :امام هفتم(ع)

نام: امام موسی (ع)   لقب: کاظم(ع)      کنیه: ابوالحسن(ع)                 نام پدر: امام صادق(ع)    

 تاریخ تولد ومحل تولد: 7 صفر در مدینه            نام مادر:حمیده(ع)           

  تاریخ ومحل شهادت: 25 رجب کاظمین              دوران امامت:35 سال                مدت عمر:55 سال

قاتل:یحیی برمکی سندی                 مرقد شریف  :کاظمین             اولاد :  18 تا پسر ،19 تا دختر

 

 

معصوم دهم امام هشتم (ع)

/ 2 نظر / 18 بازدید
صدای سکوت

آدم ها برای هم سنگ تمام می گذارند!! آدم ها برای هم سنگ تمام می گذارند. اما نه وقتی که در میانشان هستی، نه... آن جا که در میان خاک خوابیدی؛ «سنگ تمام» را می گذارند و می روند ...!

اوای باران

زندگی تکرار فرداهای ماست می رسد روزی که فردا نیستیم... آنچه می ماند فقط نقش نکوست نقش ها می ماند و ما نیستیم...