بــبــیــن داداشِ و ابــجــی گـــلــم

هــروقــت تـونــســی بــه کــســی ارامـــش بــدی

 

یــنــی عـاشـقــــی

 

و اِلـا عـشـقـی کـه ارامـش مـعــشـوقـشــو بــگــیــره

 

عشــق نــیــست

 

خــودخــواهــیــه ، خــودخـــواهــی...

 

چقد خوبه که ما توجه کنیم از همسر ( طرف مقابل مون ) چی میخوایم؟ ببینیم چیزی که میخوایم آیا با موقعیت همسرمون جور درمیاد؟

آیا اون کار در توان همسر ما هست؟

آیا موقعیت های که همسرمون داره با شرایطی که ما پیش روی اون میذاریم به خطر نمیفته ؟

آیا این خودخواهی نیست که ما فقط به خودمون و حرف مردم توجه کنیم؟؟؟؟؟

خوشحال میشم دوستای خوبم نظرات تون رو بگید.قلبقلبقلب

/ 2 نظر / 7 بازدید