در چاه افتاده ام، چه کنم؟

یوسف در چاه افتاده بود و تو را صدا میزد. هیچ کس از حال او خبر نداشت، پدر در انتظار او بود، او از تاریکی چاه وحشت کرده بود. او تو را می خواند و می دانست که تو صدایش را می شنوی و به زودی جواب او را خواهی داد.

و تو جبرئیل را به زمین فرستادی، از او خواستی تا به ته چاه برود و با یوسف سخن بگوید:

- ای یوسف! اینجا چه می کنی؟

- تو که هستی که مرا با اسم صدا میزنی؟

- من فرستاده خدای تو هستم. آیا می خواهی از این چاه بیرون بیایی؟

- اگر خدا بخواهد مرا از چاه بیرون خواهد آورد، من راضی به رضای او هستم.

این سخن یوسف چقدر زیبا بود، او در اوج بلا ایستاده بود و از رضای تو سخن می گفت.

جبرئیل به سخن خود ادامه داد:

- خدا مرا فرستاده است تا این دعا را به تو یاد بدهم تا از این چاه نجات پیدا کنی.

- کدام دعا؟

- ای یوسف! این دعا را بخوان:

"بارخدایا! من تو را می خوانم، هیچ خدایی جز تو نیست. تو نعمت های زیادی به من ارزانی داشتی. تو زمین و آسمان ها را آفریدی. تو خدای بزرگی هستی که بر بندگان خود کرم می کنی. از تو می خواهم تا بر محمد و آل محمد درود بفرستی و مرا از این گرفتاری نجات دهی."

یوسف می فهمد که محمد و آل محمد نزد تو خیلی عزیز هستند، پس تو را به حق آنان می خواند و تو هم او را از چاه نجات می دهی.

معلوم است که این دعا فقط برای یوسف نیست، هر کس که چون یوسف گرفتار شود و امیدش از همه جا قطع شود، باید این دعا را بخواند، باشد که تو او را نجات دهی.

 

(کتاب تا خدا راهی نیست، نویسنده:دکتر مهدی خدامیان آرانی)

/ 0 نظر / 6 بازدید